Condicions generals i Avís Legal

 La present pàgina web www.totfred.cat és propietat de NOVAMAR BANYOLES, S.L., amb NIF B17692666, i direcció fiscal al c/ Indústria, 9.  17834 Porqueres. (Girona).

Les condicions Generals de Contractació segons la relació de venda a distància entre NOVAMAR BANYOLES, S.L. i L´usuari o client, d´acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d´abril, sobre Condicions Generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la que es modifica el text de la Llei General per la defensa dels consumidors i Usuaris, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de Gener d´Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de l´Informació i del Comerç Electrònic.

NOVAMAR BANYOLES,S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la web, per qualsevol forma admissible en dret i serà d´obligatori compliment durant el temps en què siguin publicades en la web i fins que no siguin  modificades vàlidament per altres posteriors. També NOVAMAR BANYOLES,S.L. es reserva el dret d´aplicar, en segons quins casos, unes Condicions Particulars amb referència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-ho dins el termini i en la forma escaient.

L´objectiu de la pàgina web és la venda de productes congelats.

La duració del contracte quedarà vinculat a l´entrega del producte sense perjudici del dret de desistiment.  

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d´ús i les condicions generals de contractació. De la mateixa manera declara ser major d´edat i tenir la capacitat jurídica i d´obrar necessaris per l´accés als lloc web de NOVAMAR BANYOLES, S.L. i la contractació per mitja d´aquests.

 La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en l´enllaç:  http://es.europa.eu/consumers/odr/.    

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l´apartat corresponent de la nostra tenda en línia.

Podrà registrar-se com a usuari de la web per fer la compra en línia en l´apartat corresponent en la mateixa web.  

Amb la conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, NOVAMAR BANYOLES, S.L., informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporats al sistema de tractament de titularitat de NOVAMAR BANYOLES, S.L., en la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l´usuari i gestionar actuacions derivades d´aquestes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment prevista, excepte obligació legal de conservació. 

L´informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D´acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d´accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició de les seves dades de caràcter personal així com el consentiment prestat pel tractament d´aquestes, dirigint la seva petició a la direcció de NOVAMAR BANYOLES, S,L. o al correu electrònic info@totfred.cat.

Podrà dirigir-se a l´Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Durant procés de compra vostè haurà  d´identificar-se amb el nom    d´usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement      l´identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no poden cedir-les a ningú més. Pot modificar l´informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En el mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest és només un apartat de consulta, però és permès la seva gestió i permet a l´usuari eliminar aquells registres que consideri que no necessari visualitzar. 

Finalitzant el procés de compra, el client rebrà una confirmació del mateix correu electrònic. És imprescindible que, durant el procés de compra l´usuari indiqui un correu electrònic vàlid.  Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep cap notificació, es posi en contacte amb la nostra empresa (NOVAMAR BANYOLES, S.L.) al n.de telèfon 972.570.310 o mitjançant  el correu electrònic info@totfred.cat.

Tots els continguts de la web estan en català.

El client, al rebre el producte a la direcció d´entrega facilitada, rebrà una factura  o còpia de la comanda.

VIGÈNCIA

En compliment de la normativa vigent, NOVAMAR BANYOLES, S.L., ofereix informació sobre els articles en venda, les seves característiques i preus. Tanmateix, NOVAMAR BANYOLES, S.L. es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes que s´ofereixen mitjançant la seva pàgina web, mitjançant un canvi en el contingut d´aquesta. D´aquesta forma, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas.  Així mateix, l´empresa tindrà la facultat de deixar d´oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l´accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferits en la nostra pàgina web, incorporen una fotografia i les característiques essencials d´aquest, aquesta és l´informació obtinguda del mateix fabricant. El color del producte, apreciable en la fotografia no és vinculant. En les característiques d´identifica el mateix.

GARANTIES

Tots els productes oferits en la pàgina web tenen la garantia comercial del seu proveïdor.   NOVAMAR BANYOLES, S.L, disposa d´un servei postvenda, mentre estigui vigent la caducitat, el client podrà executar-la dirigint-se a l´establiment de NOVAMAR BANYOLES, S.L., al servei de postvenda, per correu electrònic a info@totfred.cat o als comercials de l´empresa.  En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d´atenció al client  972.582.434 o mitjançant el nostre correu info@totfred.cat.

Quan es tracti de productes peribles i els rebi en mal estat o caducats, poseu-vos en contacte mitjançant el correu electrònic info@totfred.cat. Serà essencial seguir les instruccions de conservació determinades en el mateix envàs, a més d´observar la data de caducitat, conservant en qualsevol cas el justificant de la compra.

PREUS

Tots els productes indicaran el preu de venda a Europa, en Euros i inclouran l´IVA.

Si fora aplicable qualsevol altre impost, així d´indicaria.

DESPESES D´ENTREGA I TRANSPORT

NOVAMAR BANYOLES, S.L. no cobra per aquest servei. 

Els productes seran entregats directament al domicili del client.

FORMES DE PAGAMENT

El client podrà abonar l´import de la seva comanda una vegada li sigui entregat en el seu domicili.

Podrà ser en efectiu o bé amb targeta bancaria.

EXECUCIÓ DE LA COMANDA

El temps estimat d´entrega podrà ser consultat abans de realitzar la comanda i en qualsevol moment podrà posar-se en contacte amb el nostre departament d´atenció al client per conèixer el seu estat.

La disponibilitat dels productes oferits per NOVAMAR BANYOLES,SL. pot variar en funció de la demanda dels clients. Encara que, NOVAMAR BANYOLES, S.L. actualitza l´stock periòdicament, el producte sol.licitat pel client podria estar esgotat en algun moment puntual. En aquest cas l´empresa ho comunicarà al client, mitjançant trucada o correu electrònic.

DEVOLUCIONS

El client només entregarà directament el producte a NOVAMAR BANYOLES, S.L.

REEMBORSAMENT

El reenborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client, sempre i que no s´hagi pactat el contrari.

NOVAMAR BANYOLES, S.L. podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut el producte.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES EN MAL ESTAT

En el cas  que el producte no es trobi en bon estat i les causes no siguin conseqüència del client, aquest tindrà el dret a la devolució del producte, informant a l´empresa  NOVAMAR BANYOLES, S.L.      el motiu de devolució, mitjançant qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap despesa pel client. 

NOVAMAR BANYOLES, S.L. es compromet a restituir el producte per un altre de nou d´acord amb les condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l´establiment de NOVAMAR BANYOLES, S.L, està situat al c/ Indústria, 9  17834-PORQUERES (GIRONA) o mitjançant el correu electrònic info@totfred.cat

JURISDICCIÓ

Tanmateix, NOVAMAR BANYOLES, S.L., es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportuns per la mala utilització de la seva pàgina web i continguts o per incompliment de les presents condicions.

La relació entre l´usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i de l´aplicació en el territori. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre la jurisdicció i competència al respecte. NOVAMAR BANYOLES, S.L. té el seu domicili a PORQUERES (GIRONA)

 

Última actualització:   19 de maig, 2021

 

 

AVÍS LEGAL

En compliment a la llei 34/2002, de l´11 de juliol, de Serveis de la Societat de l´informació i de Comerç Electrònic  (LSSI-CE), NOVAMAR BANYOLES, S.L., informa que és titular del lloc web.  D´acord amb l´exigència de l´article 10 de l´anomenada llei, NOVAMAR BANYOLES, S.L. informa de les següents dades:

 

RAÓ SOCIAL:                    NOVAMAR BANYOLES, S.L.

NIF:                                B-17692666

ADREÇA POSTAL:              C/ Indústria, 9.   POL.IND.DEL TERRI.   178347-PORQUERES (Girona)

ADREÇA ELECTRÒNICA:    info@totfred.cat

TELÈFONS:                      972.582.434     972.570.310

REGISTRE MERCANTIL:    Volum 1757, foli  217, full n. GI29446, inscripció 1a.

OBJECTIU PRINCIPAL:      Comerç al detall de productes congelats.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de NOVAMAR BANYOLES, S.L., confereix la condició d´usuari, per la que d´accepten, des de la navegació pel lloc web de NOVAMAR BANYOLES, S.L., totes les condicions d´ús aquí establer-tes sense perjudici de l´aplicació de la corresponent normativa d´obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de NOVAMAR BANYOLES, S.L. proporciona gran diversitat d´informació, serveis i dades. L´usuari assumeix la seva responsabilitat en l´ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s´estendrà a:

      -La veracitat i licitud de les informacions aportades per l´usuari en els formularis estesos per                     NOVAMAR BANYOLES, S.L. per l´accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

      -L´ús de l´informació, serveis i dades oferts per NOVAMAR BANYOLES, S.L., contrariament al                   disposat  per les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l´ordre públic, o que                 qualsevol altre mitja puguin suposar lesió dels drets a tercers o del matiex funcionament del lloc               web.

POLÍTICA D´ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS

NOVAMAR BANYOLES, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l´usuari pugui accedir mitjançant els enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d´altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

NOVAMAR BANYOLES, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel ser lloc web. En conseqüència NOVAMAR BANYOLES, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l´usuari.

MODIFICACIONS

NOVAMAR BANYOLES, S.L. es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web.  Tant en el que refereixi als continguts del lloc web, com en les condicions del seu ús, o en les condicions generals de contractació.  Aquestes notificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d´obligatori compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

NOVAMAR BANYOLES, S.L. per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel.l.ectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa ( a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, sotfware o texts; marques o logos, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d´ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NOVAMAR BANYOLES, S.L.  Seran, per conseqüent com propietat intel.lectual pel ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la llei de Propietat Intel.lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada disposició, de la totalitat o part  dels continguts d´aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i qualsevol mitjà tècnic, sense l´autorització de NOVAMAR BANYOLES, S.L.

l´usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel.lectual i Industrial titularitat de NOVAMAR BANYOLES, S.L.  Podrà visualitzar els elements del portal inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordenador o qualsevol altre suport físic a condició que sigui, únic i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L´usuari haurà d´abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal.lat en les pàgines de NOVAMAR BANYOLES, S.L.

CERTIFICAT SSL (SEGURE SOCKETS LAYER)

El certificat SSL proporciona autentificació, privacitat i seguretat de l´informació entre NOVAMAR BANYOLES, S.L. i l´usuari.

NOVAMAR BANYOLES, S.L. disposa d´un certificat de seguretat que s´utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s´estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s´estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la conexió estigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

NOVAMAR BANYOLES, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l´utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l´incompliment de les presents condicions.

La relació entre l´usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d´aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. NOVAMAR BANYOLES, S.L. té el seu domicili a GIRONA.

Els contractes formalitzats per via electrònica, en els casos què intervingui com a part un consumidor, es presumiran celebrats en el seu lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què sigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en linea conforme Art. 14.1 Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en linea, la qual es troba disponible en el següent enllaç: 

https://ec.europa.eu/consumers/ord/

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 19 de maig de 2021